Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Množenje veččlenikov

Povleci točko na drsniku. Ugotovi, po katerem pravilu je zapisano število pod vsako sliko. Katero število bi zapisali pod $n$-ti člen v vzorcu slik?

Izraze s spremenljivko že poznaš. Računal si vrednosti izrazov za vrednost izbrane spremenljivke. Sešteval, odšteval in množil si enočlenike. Prav tako znaš množiti enočlenik z dvočlenikom. V nadaljevanju se boš naučil množiti veččlenike.

Ponovitev

1. Izračunaj. Med koeficientom in spremenljivko ne piši znaka za množenje in ne presledka.

$4a+7a=$ 11a
$8a-11a=$ -3a
$-9c-11c=$ -20c
$12ab-6ab=$ 6ab

2. Množi enočlenike. Računaj v zvezek. 
a) $8a\cdot(-3a)$
b) $0,4a^2b\cdot 8ab^3$
c) $-1,4a^4\cdot(-3a^5)\cdot a$
č) $\frac{1}{4}ab^3\cdot\bigg(-2\frac{1}{5}a^4\bigg)$

3. V kvadratek zapiši črko pred izrazom, da bo veljala enakost.

$3\cdot(4+b)=$ C
$6\cdot(2-b)=$ A
$-3\cdot(4-b)=$ D
A $12-6b$
B $-12-3b$
C $12+3b$
D $-12+3b$

4. Poenostavi izraza s spremenljivko. Piši v zvezek.
a) $2\cdot(5a+8)-3\cdot(a-1)$
b) $-(b-1)+4\cdot(2b+3)$ 

<NAZAJ
>NAPREJ1/513