Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Kvadrat dvočlenika

Babica je iz enakih kvadratnih kosov blaga sešila kvadratno pregrinjalo. Ugotovila je, da je pregrinjalo premajhno. Velikost pregrinjala je povečala. Povleci drsnik in opiši, kako je povečala velikost pregrinjala. Z $a$ izrazi število dodanih kvadratov, če ne poznamo dolžine roba pregrinjala. Zapiši ploščino povečanega pregrinjala.

Znaš množiti veččlenike. V nadaljevanju se boš naučil, kako kvadriramo dvočlenik.

Ponovitev

1. Izračunaj.

$4^2=$ 16
$(-7)^2=$ 49
$-5^2=$ -25
$0,02^2=$ 0,0004
$160^2=$ 25600
$900^2=$ 810000
$\big(\frac{2}{5}\big)^2=$
4
25

$\big(3\frac{1}{4}\big)^2=$ 10
9
16

$\frac{-7}{11^2}=$
-7
121

2. Pomnoži. Računaj v zvezek.

a) $3a^2\cdot (-4a^5)$ b) $\frac{1}{2}ab^2\cdot (-10a^2b^4)$
c) $0,7a\cdot a \cdot 3a^2$
č) $-a^2b^4\cdot (-7ab^6)$ 

3. Izračunaj produkte dvočlenikov. Vpiši številko, znak za računsko operacijo ali predznak. Koeficienta $1$ ne piši.

$(3a-2)(-4a+1)=-$ 12 $a^2$ + $11a -$ 2
$(5a^2-11)(a^2+2)=$ 5 $a^4$ - $a^2 -$ 22
$(8-b)(10-b)=$ 80 $-$ 18 $b$ + $b^2$
$(6a-12)(a+3)=$ 6 $a^2 + $ 6 $a -$ 36
<NAZAJ
>NAPREJ11/513