Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Enačbe z oklepaji

Linearne enačbe smiselno razvrsti v dve polji. Razvrščanje utemelji.

Znaš reševati enačbe brez oklepajev. Prav tako znaš s premislekom rešiti enačbe z oklepaji. V nadaljevanju se boš naučil reševati linearne enačbe z oklepaji s preoblikovanjem v ekvivalentne linearne enačbe brez oklepajev.

Ponovitev

1. Odpravi oklepaje. Vpiši manjkajoče predznake.

a) $+(x-3)=$ + $x$ - $3$         
b) $-(a-b)=$ - $a$ + $b$
   
c) $+(x^2-x)=$ + $x^2$ - $x$         č) $-(-x+3)=$ + $x$ - $3$
   
d) $+(-3-x)=$ - $3$ - $x$ e) $-(-x-y)=$ + $x$ + $y$

2. Množi.

a) $2\cdot(x-3)$       b) $-x\cdot(y+4)$        
   
c) $(x-4)\cdot(-2)$                      č) $z\cdot(-x-y)$
   
d) $5\cdot(-3-x)$
e) $-1\cdot(-x-y)$

3. Enačbi reši s premislekom.
a) $2\cdot(x-1)=6$          
b) $-3\cdot(4-x)=15$  

<NAZAJ
>NAPREJ63/513