Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Obratno sorazmerje

Povleci točko na drsniku in opazuj spreminjanje dolžine in širine pravokotnika pri konstantni ploščini $p = 6 \, \rm{cm^2}$. Dopolni trditve pod prikazom.

Ko podaljšuješ dolžino $a$ pravokotnika, se širina $b$ (daljša, krajša) krajša . Ko zmanjšuješ dolžino $a$ pravokotnika, se širina $b$ (daljša, krajša) daljša . Dolžina in širina pravokotnika sta med seboj (odvisni, neodvisni) odvisni   količini.

Prikaži vse pravokotnike s ploščino $6\,{\rm cm^2}$, ki imajo dolžino in širino zapisano s celimi centimetri. Odčitane podatke zapiši v preglednico v zvezek. V kateri odvisnosti sta dolžina in širina pravokotnika s stalno ploščino? Nariši graf te odvisnosti.

O obratno sorazmernih količinah že veliko veš. V nadaljevanju boš odvisnost med obratno sorazmernima količinama zapisal kot sorazmerje in spoznal še en način reševanja nalog o obratno sorazmernih količinah.

Ponovitev

1. V preglednici sta zapisani obratno sorazmerni količini. Dopolni preglednico, zapiši koeficient in enačbo obratnega sorazmerja ter nariši graf za $x>0$.

$\;\;x\;$ $\;\;\;2\;$ $\;0,5\;$
$\;$ 2,5 $\;$ $\;\;\;8$  $\;$ 1 $\;$ $\;\;0,8\;$
$\;\;k=$ 10 $\;\;$
$\;\;y\;$   $\;$ 5 $\;$ $\;20\;$ $\;\;4\;$ $\;$ 1,25 $\;$ $\;10\;$ $\;$ 12,5 $\;$

2. Motorist Jaka je načrtovano pot prevozil v treh urah. Vozil je s stalno hitrostjo $75\,\frac{{\rm km}}{{\rm h}}$. Koliko časa za isto pot potrebuje avtomobilist, ki vozi s stalno hitrostjo $90\,\frac{{\rm km}}{{\rm h}}$?

Nalogo reši s sklepanjem in z enačbo sorazmerja.

3. Izračunaj in vpiši manjkajoči člen sorazmerja.

$2:3=$ 8 $\,:12$
<NAZAJ
>NAPREJ317/513