Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Delitev daljice

Marko je narisal daljico. Z ravnilom in šestilom želi načrtati kvadrat z enakim obsegom, kot je dolžina daljice. Tudi sam v zvezek nariši daljico s poljubno dolžino ter s šestilom in ravnilom načrtaj kvadrat, ki bo imel dolžino narisane daljice enako obsegu kvadrata. Pomagaj si s prikazanim Markovim postopkom. Bi lahko Marko po enakem postopku načrtal tudi enakostranični trikotnik?

V nadaljevanju boš spoznal postopek, s katerim lahko daljico razdeliš na poljubno število skladnih daljic. Pomagal si boš s Talesovim izrekom, ki ga že poznaš.

Ponovitev

1. Izračunaj neznani dolžini daljic.
$AB\,||\,CD$
$|AE|=12\;\rm{cm}$
$|DE|=9\;\rm{cm}$
$|BE|=10\;\rm{cm}$
$\underline{|CD|=6\;\rm{cm}}$
$|AB|=\;\rm{?}$
$|CE|=\;\rm{?}$
 

2. Premakni vzporednico tako, da bosta odseka na krakih kota v razmerju $1:1$.

<NAZAJ
>NAPREJ356/513