Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila
13.

Predpise linearnih funkcij poveži z ustreznimi opisi.

Začetna vrednost linearne funkcije je $4$, njen graf poteka skozi točko $T(-2,10)$.
$f(x)=-3x+4$
Graf linearne funkcije poteka skozi točki $A(2,-2)$ in $B(0,-6)$.
$f(x)=2x-6$
Za linearno funkcijo velja: $f(-1)=-3$ in $f(0)=-11$
$f(x)=-8x-11$
Graf linearne funkcije poteka skozi $T(5,21)$, ordinatno os seka pri $1$.
$f(x)=4x+1$
Število napačnih: 0
14.
15.

Zapiši predpis linearne funkcije $f$ z začetno vrednostjo $-6$, katere graf poteka skozi točko $T(-3,-15)$.

16.

Zapiši predpis linearne funkcije $g$, ki poteka skozi točki $A(0,1)$ in $B(8,-3)$.

17.

Dana je linearna funkcija $f(x)=7x-1+m$. Pri kateri vrednosti spremenljivke $m$ graf funkcije seka ordinatno os pri $y=5$?

$m=$ 6
18.

Dana je linearna funkcija $g(x)=-3x+mx-m$. Pri kateri vrednosti spremenljivke $m$ njen graf poteka skozi točko $T(0,3)$?

<NAZAJ
>NAPREJ226/513