Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila
7.

Zapiši enačbo premice, ki poteka skozi točki $M(5,\,0)$ in $N(0,\,5)$.

$y=$ -x+5
8.

Zapiši enačbo premice za graf linearne funkcije s smernim koeficientom $-6$, ki poteka skozi točko $A(-2,\,2)$.

9.

Zapiši enačbo premice, ki poteka skozi točko $B(3,\,-2)$ in je vzporedna s premico $y=2x+1$.

10.
11.

Podjetje $BRRRM$ izposoja avtomobile. Dnevni najem avtomobila stane $50 \, \rm{€}$. Razen tega je treba plačati za vsak prevožen kilometer še $25$ centov. Nariši preglednico, ki prikazuje odvisnost cene (v $\rm{€}$) od števila prevoženih kilometrov (s korakom po $100\, \rm{ km}$), če smo avtomobil najeli za en dan. Z računalniško tehnologijo nariši graf, ki predstavlja dnevni strošek najema avtomobila v odvisnosti od števila prevoženih kilometrov. Zapiši enačbo dobljene premice. Koliko plačamo za prevoženih $400\,\rm{ km}$? 

12.

Zapisane so enačbe premic, grafov linearnih funkcij. Poveži jih s smernimi koeficienti in začetnimi vrednostmi.

$3x+y-2=0$
$k=-3$, $n=2$
$-3x+y-2=0$
$k=3$, $n=2$
$3x+y=0$
$k=-3$, $n=0$
$y+3=0$
$k=0$, $n=-3$
Število napačnih: 0
<NAZAJ
>NAPREJ240/513