Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Lastnosti piramide

V šoli ali doma poišči modele piramid, ki so prikazane na naslednjem prikazu. Opazuj modele in navedi lastnosti, ki so skupne vsem opazovanim piramidam.

Piramida je oglato geometrijsko telo z eno osnovno ploskvijo, ki je $n$-kotnik in s stranskimi ploskvami, ki so trikotniki in se vsi stikajo v skupni točki. Stranske ploskve oblikujejo plašč piramide.

Piramido poimenujemo glede na število osnovnih robov. Piramida, ki ima $n$-kotnik za osnovno ploskev, je $n$-strana piramida. Piramida ima toliko stranskih ploskev (trikotnikov), kot je osnovnih robov. Vrh piramide je skupna točka vseh stranskih ploskev.

Zgled

Za prikazane piramide izpolni naslednjo preglednico. Morda ugotoviš še kakšno zanimivo lastnost.

Piramide Tristrana piramida Štiristrana piramida Šeststrana piramida
$n$-strana piramida
Število oglišč
4
5
7
  n+1
Število robov
6 8
12   2n
Število ploskev
4
5
7
  n+1

Izbiraj med pojmi. Izbrano pokaži tudi na modelih drugih piramid. Vrh piramide lahko premikaš.

<NAZAJ
>NAPREJ390/513