Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila
14.

Vsako izmed števil $1$, $2$, $3$ ... $15$ zapišemo na svoj listek. Nato izmed vseh petnajstih listkov naključno izvlečemo en listek. Izračunaj verjetnosti dogodkov $A$, $B$ in $C$.

Dogodek $A$: "Izvlečemo listek s številko $7$."

Dogodek $B$: "Izvlečemo listek s sodim številom."

Dogodek $C$: "Izvlečemo listek s številom, ki je večkratnik števila $3$."

15.

Miha in Maja tekmujeta v metanju žoge na koš. Miha zadene $60$ metov od $130$, Maja pa $40$ metov od $100$. Kateri od njiju z večjo verjetnostjo zadene koš? 

16.

Maja hkrati vrže dve različno obarvani igralni kocki. Izračunaj verjetnosti dogodkov $A$, $B$ in $C$. Pomagaj si s kombinatoričnim drevesom.

$A$: "Na prvi kocki pade sodo število pik."

$B$: "Na drugi kocki padejo več kot štiri pike."

$C$: "Na prvi kocki pade sodo število pik in hkrati na drugi kocki padejo več kot štiri pike."

17.

V posodi so tri kroglice: rdeča, modra in zelena. Zamižimo, kroglice premešamo in iz posode najprej izvlečemo eno kroglico, nato drugo in nazadnje še tretjo. Nariši kombinatorično drevo in izračunaj verjetnost dogodka, da kroglice izvlečemo v naslednjem vrstnem redu: modra, rdeča, zelena, če:

a) kroglic ne vračamo nazaj v posodo;

b) kroglice vračamo nazaj v posodo.

18.

Miha meče puščice v tarčo, ki je iz dvanajstih enako velikih delov. Tarča je obarvana s štirimi različnimi barvami, kot kaže slika. Miha pri vsakem metu zadene tarčo. Vsak del tarče zadene z enako verjetnostjo. 

Verjetnost, da Miha zadene modro polje, je 25 $\,\%$. 
Verjetnost, da Miha zadene modro ali zeleno polje, je 75 $\,\%$.
Verjetnost, da Miha ne zadene zelenega polja, je 50 $\,\%$.
Verjetnost, da Miha zadene rjavo polje, je 0 $\,\%$.
<NAZAJ
>NAPREJ511/513