Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Zgled

V zvezek načrtaj enakokraki trapez z obsegom $9\,{\rm cm}$.

Zgled

V trapezu so znani obseg in dolžine treh stranic. Izračunaj dolžino četrte stranice. Premikaj oglišče $C$ in oblikuj nove trapeze. Oblikuj tudi enakokrake trapeze.

Ploščina trapeza

Izračunaj ploščino trapeza s podatki $a=7,5\,{\rm cm}$, $b=4,1\,{\rm cm}$, $c=3,5\,{\rm cm}$, $d=5\,{\rm cm}$ in $v=4\,{\rm cm}$. Najprej poglej preoblikovanje trapeza na naslednjem prikazu. Opiši preoblikovanje in postopek računanja ploščine trapeza.

Ploščina trapeza je produkt dolžine srednjice in višine trapeza. Ploščino trapeza izračunamo s formulo $p=s\cdot v$ ali $p=\frac{(a+c)\cdot v}{2}$.

Zgled

Izračunaj ploščino trapeza z osnovnicama $a=4\,{\rm cm}$, $c=8\,{\rm cm}$ in višino $v=3\,{\rm cm}$.

<NAZAJ
>NAPREJ512/539