Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Zgled

Preberi podatke s prikaza in izračunaj ploščino trapeza. S premikanjem oglišča $C$ dobiš nove primere. Oblikuj tudi enakokrake trapeze.

Zgled

Ploščina enakokrakega trapeza z dolžino osnovnice $5\,{\rm cm}$, dolžino kraka $7\,{\rm cm}$ in višino $6\,{\rm cm}$ je $42\,{\rm cm^2}$. Izračunaj dolžino druge osnovnice in obseg tega trapeza.

Dolžina druge osnovnice enakokrakega trapeza je 9 $\,{\rm cm}$. Obseg enakokrakega trapeza je 28 $\,{\rm cm}$.

Zgled

Izračunaj dolžini osnovnic trapeza s ploščino $24\,{\rm cm^2}$ in višino $6\,{\rm cm}$. Dolžini osnovnic naj bosta v celih centimetrih. Zapiši vse možnosti.

Zgled

V koordinatno mrežo nariši točki $(2,1)$ in $(7,1)$, ki sta oglišči osnovnice enakokrakega trapeza. Nariši še točko $(3,4)$, ki je oglišče druge osnovnice. Nariši četrto oglišče in enakokraki trapez. Trapezu izračunaj ploščino.

<NAZAJ
>NAPREJ513/539