Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Povzetek

Obseg trapeza je enak vsoti dolžin vseh stranic trapeza.

$o=a+b+c+d$

S pomočjo prikaza izračunaj obseg trapeza s podatki $a=7,5\,{\rm cm}$, $b=4\,{\rm cm}$, $c=5\,{\rm cm}$ in $d=4,5\,{\rm cm}$.

Obseg enakokrakega trapeza lahko izračunaš s formulo $o=a+2\cdot b+c$.

S pomočjo prikaza izračunaj obseg enakokrakega trapeza s podatki $a=6\,{\rm cm}$, $b=3\,{\rm cm}$ in $c=5\,{\rm cm}$.

Ploščina trapeza je produkt dolžine srednjice in višine trapeza. Ploščino trapeza izračunamo s formulo $p=s\cdot v=\frac{(a+c)\cdot v}{2}$.

S pomočjo prikaza izračunaj ploščino trapeza. Podatke preberi s prikaza. Pomagaj si s preoblikovanjem trapeza v pravokotnik. S premikanjem oglišča $C$ spreminjaš trapez.

Za trapez z višino $v=4\,{\rm cm}$ in dolžino osnovnice $a=8\,{\rm cm}$ izberi dolžino osnovnice $c$, da bo ploščina trapeza $24\,{\rm cm^2}$.

<NAZAJ
>NAPREJ514/539