Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
13.

Na brezčrtni list nariši rumeno premico. Nato v oddaljenosti $2\, \rm{cm}$ nariši vzporednice prav tako z rumeno barvo. Nato prvo črto prevleci z modro barvo. Riši vzporednice v oddaljenosti $12\, \rm{mm}$. Katere izmed črt bodo rumene in modre hkrati? Na kateri oddaljenosti od začetne črte je prva naslednja premica, obarvana z rumeno in modro hkrati?

Z enako barvo obarvamo vsako 3 rumeno in vsako  5 modro premico.                    

Oddaljenost med enako obarvanimi premicami je 60 $\rm{mm}$.

14.

Kmet Jure polni sode na treh napravah. Prva naprava napolni sod v $10$ minutah, druga v $6$ minutah, tretja pa v $8$ minutah.
a)  Ob $12.00$ zamenja sode na vseh treh napravah. Ob kateri uri bo zopet zamenjal vse tri sode istočasno?
b)  Ob kateri uri zamenja sode na dveh napravah istočasno (računaj do $14.$ ure)?

15.

Jan zloži v $64\, \rm{cm}$ dolgo škatlo $240$ enakih kock. V dolžino položi osem kock, v širino škatle šest kock. Izračunaj širino in višino škatle.

16.
17.

V zvezek nariši poltrak z izhodiščem v točki $O$. Nariši daljico $AB$ z dolžino $3\, \rm{cm}$ in daljico $KL$ z dolžino $2\, \rm{cm}$. Na poltrak s šestilom nanesi nekaj dolžin daljice $AB$ in nekaj dolžin daljice $KL$. Nanašanje obeh daljic začni v točki $O$. Točko, kjer oba loka prvič sovpadata, imenuj $T_1$.
Kolikšna je dolžina daljice $OT_1$? Kaj predstavlja ta daljica?

18.

Miha in Luka sta na levem bregu reke. Želita priti na drugo stran, ne da bi se zmočila. Čez reko je speljan most, ki pa je že poškodovan. Poškodovana je že vsaka trinajsta deščica. Če Miha ali Luka stopita na eno od njih, padeta v reko. Miha skoči na vsako osmo deščico, Luka pa na vsako deveto. Most je sestavljen iz $105$ deščic. Ali uganeš, kakšen je bil konec dogodivščine?

<NAZAJ
>NAPREJ35/539