Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Lastnosti premika

Prikazan je vzporedni premik lika $ABCD$ v lik $A'B'C'D'$. S premikanjem konice puščice razišči in opiši dogajanje. Preveri pravilnost trditev.

Usmerjene daljice, ki povezujejo oglišča štirikotnika $ABCD$ z oglišči štirikotnika $A'B'C'D'$, so skladne in vzporedne.

Drži. Ne drži. Namig

Vsaka stranica štirikotnika $ABCD$ se preslika v skladno in vzporedno stranico v štirikotniku $A'B'C'D'$.

Drži. Ne drži. Namig

Vsak kot z vrhom v poljubnem oglišču štirikotnika $ABCD$ se preslika v skladen kot z vrhom v oglišču štirikotnika $A'B'C'D'$.

Drži. Ne drži. Namig

Štirikotnik $ABCD$ in njegov premik, štirikotnik $A'B'C'D'$, imata nasprotni orientaciji.

Drži. Ne drži. Namig

Štirikotnik $ABCD$ in štirikotnik $A'B'C'D'$ sta skladna.

Drži. Ne drži. Namig

Vzporedni premik ima naslednje lastnosti. Vsaka točka se preslika v točko. Vsaka daljica se preslika v skladno in vzporedno daljico. Vsak kot se preslika v skladen kot. Vsak lik se preslika v skladen, enako orientiran lik.

Zgled

Nekatere like lahko premikaš. Preveri, kateri lik smo premaknili in dobili lik $A$.

<NAZAJ
>NAPREJ96/539