Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Povzetek

Vzporedni premik je preslikava, pri kateri original premaknemo v sliko za izbrano usmerjeno daljico.
Vsako točko originala premaknemo v isto smer za enako razdaljo.

Lastnosti vzporednega premika opazuj na primeru štirikotnika.

Zasuk ali vrtež je preslikava, pri kateri original zasukamo okoli središča zasuka za določen kot. Razdalja od središča zasuka do izbrane točke je vedno enaka.

Lastnosti zasuka opazuj na primeru zasuka trikotnika.

Premisli, s katero preslikavo opišemo vrtenje vetrnice. S točko lahko spreminjaš hitrost vrtenja.

S katero preslikavo je nastala zgornja aktivna slika?

V zvezek zapiši svoje ime in njegovo senco tako, kot je to storila Sara.


Sara je narisala senco s pomočjo vzporednega premika.

<NAZAJ
>NAPREJ100/539