Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Naloge

1.

Označi pravilne izjave.

2.

Pojasni, ali sta skladni sliki nastali z vzporednim premikom ali z zasukom. Pomagaj si s prosojnim papirjem.

3.

Pri zasuku za poljuben kot se daljica zasuka v vzporedno daljico.

Drži. Ne drži. Namig
4.

Če znak $<$ vzporedno premaknemo, dobimo za sliko znak $>$.

Drži. Ne drži. Namig
5.

Zasuk in vzporedni premik lik preslikata v skladen in enako orientiran lik.

Drži. Ne drži. Namig
6.

Pri kateri preslikavi obstaja mirujoča točka? Svoj odgovor utemelji.

7.

Kvadrat $SBCD$ smo zavrteli, kot je prikazano. Premakni opise na ustrezno mesto.

<NAZAJ
>NAPREJ101/539