Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
12.

Kepica sladoleda stane $1 \, \rm{€}$. Učiteljica pelje skupino $16$ učencev na sladoled. Prvi naroči dve kepici, drugi tri kepice, naslednji spet dve kepici in po enakem pravilu do zadnjega. Koliko plača učiteljica za ves sladoled, če sama poje eno kepico sladoleda?

13.

V enem paketu je $12$ ploščic, ki zadostujejo za prekrivanje $1\frac{1}{3} \, \rm{m^2}$.

a) Koliko $\rm{m^2}$ pokrijemo s štirimi paketi in pol?

b) Koliko ploščic potrebujemo za sedemnajst kvadratnih metrov?

c) Koliko paketov ploščic moramo kupiti, za sobo z velikostjo sedemnajst kvadratnih metrov?

14.

Šivilja izbira med dvema vrstama blaga. Za $6$ dolžinskih mer blaga s širino $\frac{3}{5} \, \rm{m}$ bi plačala $16,20 \, \rm{€}$. Koliko bi plačala za $5$ dolžinskih mer $\frac{4}{5} \, \rm{m}$ širokega blaga, če ga prodajajo po isti ceni za $\rm{m^2}$?

15.

Zaporedoma so narisani kvadrati. Prvi kvadrat ima stranico z dolžino $\frac{1}{4} \,\rm{m}$. Drugi kvadrat ima dvakrat daljšo stranico kot prvi kvadrat. Tretji kvadrat ima trikrat daljšo stranico kot prvi kvadrat. Četrti kvadrat ima štirikrat daljšo stranico kot prvi kvadrat. Slike kvadratov se nadaljujejo po enakem pravilu. Po tem pravilu zapiši dolžino stranice osmega kvadrata. Izračunaj ploščine kvadratov in opiši pravilo, po katerem se spreminja ploščina. 

16.

Na številski premici je narisana daljica $AB$ z dolžino $1\frac{1}{2}$ enote. Točko $C$ postavi tako, da bo daljica $AC$ dolga $\frac{2}{3}$ daljice $AB$.

<NAZAJ
>NAPREJ261/539