Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Primeri enačb s seštevanjem in odštevanjem

Zgled

V osnovni množici $\mathcal{U}=\{2, 2\frac{1}{20}, 3\}$ reši enačbo $8\frac{1}{2}+x=12\frac{3}{5}-x$. Dopolni prazna polja.

  $x$
$8\frac{1}{2}+x=12\frac{3}{5}-x$
p/n
  $2$
  10
1
2

  10
3
5

n
$2\frac{1}{20}$
  10
11
20
  10
11
20

p
  $3$
  11
1
2

  9  
3
5

n

Zgled

Številu $\frac{1}{2}$ prištejemo število $x$ in dobimo razliko števil  $3\frac{1}{5}$ in $\frac{4}{5}$. V zvezek zapiši enačbo in jo reši z diagramom.

Zgled

Število $6\frac{7}{18}$  je rešitev enačbo $x-1\frac{5}{9}=4\frac{5}{6}$.

Drži. Ne drži.

Zgled

Za spodnje besedilo zapiši enačbo. Enačbo reši s preglednico v osnovni množici $\mathcal{U}=\{0,1;\ 0,2;\ 0,4\}$.
Če številu $0,4$ prištejemo število $x$, dobimo enako, kot če od števila $1,2$ odštejemo $x$.

Zgled

Če k številu $4\frac{2}{5}$ prištejemo naravno število, dobimo največ $10\frac{1}{3}$. Zapiši in reši neenačbo.

<NAZAJ
>NAPREJ293/539