Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Naloge

1.

Nina je s preglednico rešila enačbo. Zapiši osnovno množico in rešitev enačbe.

2.

Reši enačbe. Rešitve vpiši v prazna polja.

a) $x+\frac{5}{12}=2$
           1
7
12
$+\frac{5}{12}=2$ 
b) $16,3-x=9$
          $16,3-$ 7,3 $=9$
c) $1,4+x=3\frac{9}{10}$
          $1,4+$ 2
1
2
 $=3\frac{9}{10}$
d) $4\frac{1}{2}=4+x$
          $4\frac{1}{2}=4+$ 
1
2
e) $3\frac{5}{6}-x=2\frac{1}{6}$
          $3\frac{5}{6}-$ 1
2
3
$=2\frac{1}{6}$ 
3.

Opazuj diagrame enačb na sliki. Nato k vsaki zapisani enačbi zapiši črko pravilnega diagrama.

C
$5\frac{1}{3}+x-5=7\frac{5}{6}$
A
$x+5\frac{1}{3}-5=7\frac{5}{6}$
B
$7\frac{5}{6}+x-5=5$
4.

Ali je število $1\frac{10}{11}$ rešitev enačbe $x+x+x=5\frac{8}{11}$?

Drži. Ne drži.
5.

Z diagramom reši enačbo $x-12\frac{6}{7}= 8\frac{1}{2}$.

6.

K rešitvi enačbe $x-4,5=2\frac{3}{4}$ zapiši P, pred preostale pa N.

       N
$\mathcal{R}=\{7,4\}$
       P
$\mathcal{R}=\{7,25\}$
       N
$\mathcal{R}=\{7,1\}$
        N
$\mathcal{R}=\big\{6\frac{1}{4}\big\}$
<NAZAJ
>NAPREJ295/539