Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Povzetek

Enačbe s seštevanjem so enačbe oblike $x+a=b$. Enačbe s seštevanjem lahko rešimo z računsko operacijo odštevanja, kjer je $x=b-a$.
Enačbe z odštevanjem so enačbe oblike $x-a=b$ in $a-x=b$. Enačbo $x-a=b$ lahko rešimo s seštevanjem, $x=a+b$. Enačbe $a-x=b$ rešimo z odštevanjem, $x=a-b$.
Števili $a$ in $b$ sta lahko naravni števili ali ulomka.

Pri reševanju enačb si pomagamo s premislekom, diagramom ali preglednico. Poglej primere.

Reševanje s premislekom:

Reševanje z diagramom:

Reševanje s preglednico:

Če od neznanega števila odštejemo $5\frac{4}{9}$, dobimo $2\frac{1}{3}$. Zapiši enačbo in jo reši z diagramom.

<NAZAJ
>NAPREJ294/539