Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Naloge

1.

Načrtaj poljuben ostrokotni trikotnik. Trikotniku nariši vse tri višine in višinsko točko.

2.

Načrtaj poljuben pravokotni trikotnik in mu nariši vse tri višine. Označi višinsko točko.

3.
4.

Načrtaj poljuben topokotni trikotnik. Trikotniku nariši višine in višinsko točko. Opiši lego višinske točke.

5.

Ali lahko načrtamo en sam trikotnik $ABC$ s podatkoma $a=5\ \rm{cm}$ in $v_a=4\ \rm{cm}$? Odgovor utemelji.

6.
<NAZAJ
>NAPREJ347/539