Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Težišče trikotnika

Iz tršega papirja izreži poljuben trikotnik. Oglej si spodnjo galerijo slik in še sam opravi poskus. Trikotnik naj prosto visi pritrjen na eno oglišče. Iz istega oglišča naj visi tudi vrvica z manjšo utežjo.

Položi trikotnik na prst s točko, ki je presečišče narisanih daljic. Dvigni trikotnik. Kaj opaziš?

Narisane daljice so težiščnice trikotnika.
Presečišča težiščnic trikotnika s stranicami trikotnika označi s točkami $D$, $E$ in $F$.  Razišči lego točk $D$, $E$ in $F$ glede na stranice trikotnika. Premisli, kako bi lahko z ravnilom in šestilom načrtal točke $D$, $E$ in $F$ in kako bi lahko načrtal težišče trikotnika.

Težiščnica trikotnika $t$ je daljica, ki povezuje oglišče in nasprotiležno razpolovišče stranice. Težiščnice $t_a$, $t_b$ in $t_c$ se sekajo v točki $T$, ki je težišče trikotnika.

V zvezek načrtaj ostrokotni  trikotnik. Načrtaj težišče trikotnika po prikazanem postopku. Postopek zapiši v zvezek.

<NAZAJ
>NAPREJ364/539