Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Povzetek

Telesom, likom lahko določimo težišče. Težišče je točka, v kateri podpremo telo ali lik in ostane v ravnovesni legi. Tudi trikotniku lahko načrtamo težišče. Poglej postopek načrtovanja težišča trikotnika.

Težiščnica trikotnika je daljica, ki povezuje razpolovišče stranice z nasprotnim ogliščem. Težiščnice $t_a$, $t_b$ in $t_c$ se sekajo v točki $T$, ki jo imenujemo težišče trikotnika.

V vseh trikotnikih leži težišče v notranjosti trikotnika.

V enakostraničnem trikotniku je težišče hkrati višinska točka, središče očrtane in središče včrtane krožnice. Vse težiščnice so skladne.

V enakokrakem trikotniku se težiščnica na osnovnico ujema z višino na osnovnico.

S podatkom o dolžini težiščnice lahko načrtamo trikotnik. Poglej si postopek načrtovanja trikotnika z naslednjimi podatki: $c=6\ \rm{cm}$, $α=80^{\circ}$ in $t_c=5\ \rm{cm}$.

<NAZAJ
>NAPREJ366/539