Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Zgled

Načrtaj trikotnik $ABC$ s podatki: $c=4\ \rm{cm}$, $α=100^{\circ}$ in $β=40^{\circ}$. Trikotniku določi težišče. Za kateri trikotnik gre?

Zgled

Za načrtovanje težišča trikotnika je dovolj, da načrtamo dve težiščnici.

Drži. Ne drži.

Zgled

Načrtaj poljuben enakostranični trikotnik. Trikotniku določi višinsko točko, središče očrtanega kroga, središče včrtanega kroga in težišče. Kaj opaziš?

Zgled

Poišči lego težišča trikotnikov. Premikaj obarvan krogec.

Načrtovanje trikotnikov

V trikotniku $ABC$ poznamo podatke: $a=6\ \rm{cm}$, $b=4\ \rm{cm}$ in $t_a=5\ \rm{cm}$. Nariši skico in premisli, kateri trikotnik lahko najprej načrtaš. Zapiši potek načrtovanja in trikotnik $ABC$ načrtaj v zvezek. Pomagaj si s spodnjim prikazom.

Zgled

Načrtaj enakostranični trikotnik $ABC$ s težiščnico dolgo $4,5\ \rm{cm}$. Izmeri dolžino stranice. Dolžino zaokroži na milimetre.

Stranica je dolga 52 $\rm{mm}$.
<NAZAJ
>NAPREJ365/539