Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
13.

Tina je štela avtomobile, ki so peljali mimo nje. Narisala je prikaz, ki prikazuje število avtomobilov po posameznih dneh. Ugotovi, kolikšen odstotek vseh avtomobilov je peljal mino nje v posameznih dneh. Račune zapiši v zvezek.

14.

Izračunaj, koliko odstotkov abecede uporabiš za zapis tvojega imena in priimka. Vsako črko upoštevaj enkrat.

15.

S števili od $1$ do $10$ zapiši šest ulomkov, ki so večji od $\frac {1}{2}$. Zapiši jih z odstotki.

16.

V zvezek nariši daljico. Na njej v enaki oddaljenosti označi števila od $1$ do $20$. Povleci daljico od oznake $5$ do oznake $14$ z modro barvo. Koliko odstotkov celotne daljice je modro obarvane?

17.
<NAZAJ
>NAPREJ390/539