Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Kaj so lipidi

Maslo, sončnično olje, čebelji vosek in živalsko mast uvrščamo v skupino spojin, ki jih imenujemo lipidi Ime je grškega izvora (gr. lipos – mast) in označuje spojine, ki so v vodi netopne, topne pa so v nepolarnih topilih. Biološko so to izjemno pomembne spojine. Lipidi so kemijsko raznolike spojine. Mednje uvrščamo: maščobne kisline, masti in olja, voske, fosfolipide in druge sestavljene lipide, nekatere steroide in v maščobah topne vitamine. Tudi funkcije lipidov so raznolike. Predstavljajo zaloge energije (masti in olja), ščitijo organizme pred vplivi okolja (voski), sestavljajo celično membrano (fosfolipidi in sfingolipidi) in se uporablajo kot čistila ter emulgatorji (maščobne kisline oz. njihove soli).


Zanimivost

Med ogrožene živalske vrste spadajo tudi kiti glavači. Ti mogočni morski sesalci dosegajo dolžino od 15 do 20 m. Samci tehtajo v povprečju 45 ton, samice so veliko lažje, v povprečju tehtajo 20 ton. Glava kita glavača meri od ene četrtine do ene tretjine telesne dolžine. V veliki glavi je votlina, ki se imenuje spermacetni organ, v posebni vreči tega organa pa olju podobna snov, spermacet. Količina spermaceta doseže do 2,5 tone. Spermacet se je veliko uporabljal kot dodatek v prehranski industriji, kozmetični industriji za pripravo krem za nego kože, kot sestavina šamponov, za izdelavo sveč in v usnjarski industriji. Uporabo spermaceta so prepovedali že l. 1976, ko se je število kitov glavačev zaradi nekontroliranega pobijanja že izredno zmanjšalo.

Dopolnite besedilo

Pri reševanju naloge si pomagajte z opažanji pri poskusu, ki ga prikazuje film.

Vse snovi v trdnem agregatnem stanju, ki so bile uporabljene pri poskusu, sodijo v skupino lipidov . Ugotoviti je mogoče, da so vse snovi zelo slabo topne v vodi, ki je močno polarno topilo. Topne pa so v heksanu , ki je nepolarno topilo. Iz tega je mogoče sklepati, da so polarni deli molekul lipidov po navadi veliko manjši od nepolarnih delov.

<NAZAJ
>NAPREJ188/335