Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Maščobne kisline

Maščobne kisline so karboksilne kisline, ki imajo v molekuli najmanj štiri ogljikove atome. Veriga C-atomov, na katere so vezane karboksilne skupine, je lahko nasičena ali nenasičena. Maščobne kisline so ključne gradbene enote bioloških molekul, lipidov, ki gradijo celične membrane, so pa tudi sestavine hormonov, ki uravnavajo pravilno delovanje telesa. Na modelu si oglejte modela maščobni kislini, butanojsko (masleno) in palmitinsko (heksadekanojske) kislino. Maslena kislina se — kot ime pove — nahaja v maslu, vir palmitinske kisline pa so skoraj vse živalske in rastlinske maščobe. 

Modela maščobnih kislin

Model maslene kisline Model palmitinske kisline

Polarna glava — nepolarni rep

Pri poskusu na začetku enote ste opazili, da se maščobe ne topijo v vodi, dobro pa so topne v nepolarnih topilih. Poglejmo, zakaj so maščobe nepolarne.

Model palmitinske kisline

Na modelu molekule palmitinske oz. heksadekanojske kisline s prikazom razporeditve elektronske gostote vidimo, da ima molekula polarno glavo, ki jo predstavlja skupina —COOH. Rdeča barva pomeni prebitek negativnega naboja (δ-), modra barva pomeni primanjkljaj negativnega naboja (δ+). Na tem mestu ima molekula maščobne kisline polarno glavo. Zelena barva pomeni področje enakomerne razporeditve elektronske gostote, ta del predstavlja dolg, nepolaren rep. Za vse lipide je značilno, da imajo polarno glavo in nepolaren rep, zato se v vodi slabo oz. sploh ne topijo.

<NAZAJ
>NAPREJ189/335