Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Dokaz trigliceridov

Triacilglicerole lahko dokažemo v živilih.


Opazujte poskus in odgovorite na vprašanji

Vzorcem hrane najprej dodamo 70-% etanol , ker se triacilgliceroli v njem raztapljajo. Kako pravimo zmesi, ki je nastala na koncu poskusa in je dokaz, da hrana vsebuje maščobe? emulzija
Kaj je nastalo v zmesi ob dodatku vode in povzroča motnost raztopine?
miceli

V molekulah masti in olj so lahko vse tri hidroksilne skupine propan-1,2,3-triola (glicerola) zaestrene z enako maščobno kislino, lahko pa v molekuli glicerida nastopajo različne maščobne kisline. Masti in olja so navadno sestavljeni iz 95 do 97 % trigliceridov.

Masti so v glavnem živalskega izvora. Trigliceridi masti vsebujejo nasičene maščobne kisline, najbolj razširjena je palmitinska, vendar je v masteh tudi veliko nenasičenih kislin, zlasti oleinske kisline. Glavna funkcija masti je energijska zaloga. Človek lahko uskladišči v maščevju zaloge maščob, da zadosti potrebi po energiji za 2-3 mesece. Ogljikove hidrate pa lahko shranimo samo za 24 ur.

Olja so praviloma rastlinskega izvora, vsebujejo nenasičene maščobne kisline, zlasti oleinsko in linolensko kislino. Masti in olja pa so tudi pomemben vir maščobnih kislin, zlasti esencialnih.

Esencialne maščobne kisline

Človeško telo je sposobno iz ogljikovih hidratov in proteinov sintetizirati nasičene in mononenasičene maščobne kisline, ni pa sposobno sintetizirati polinenasičenih maščobnih kislin, kot sta linolna (9,12-oktadekadienojska kislina ) in linolenska kislina (9,12,15-oktadekatrienojska kislina). Polinenasičene maščobne kisline zato uvrščamo med esencialne maščobne kisline. Vretenčarji nimajo encimov, ki bi katalizirali biokemijsko nastajanje dvojnih vezi na položajih 12 in 15. Ti encimi so samo v rastlinah. Zato moramo ti dve maščobni kislini dobiti z ustrezno prehrano.

<NAZAJ
>NAPREJ194/335