Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Povzetek

V tej enoti ste spoznali le nekatere lipide; maščobne kisline in estre maščobnih kislin z glicerolom, kamor sodijo masti in olja. Čeprav znanstveniki razvrščajo lipide na najrazličnejše načine,  lahko lipide glede na kemično zgradbo razvrstimo v dve glavni skupini: (1) lipidi z estrsko strukturo (voski, triacilgliceroli (olja in masti) in sestavljeni lipidi) ter (2) lipidi z neestrsko strukturo (steroidi, izoprenoidi, lipidofilni vitamini ter eikozanoidi); glejte shemo na naslednji strani.

1. Maščobne kisline so karboksilne kisline, ki imajo v molekuli najmanj štiri ogljikove atome. Lahko so nasičene ali nenasičene. Karboksilna skupina predstavlja polarno glavo, veriga ogljikovih atomov pa nepolaren rep.

2. Masti in olja so estri maščobnih kislin in glicerola (propan-1,2,3-triola). Masti so navadno živalskega, olja pa rastlinskega izvora. Olja vsebujejo več nenasičenih maščobnih kislin kot masti, zlasti oleinsko in linolensko kislino, in so zato tekoča. Masti in olja so tudi pomemben vir maščobnih kislin, zlasti esencialnih. Stopnjo nenasičenosti masti in olj lahko dokažemo z raztopino broma v diklormetanu.

Delitev lipidov

Delitev lipidov glede na zgradbo prikazuje shema.


<NAZAJ
>NAPREJ195/335