Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
5.

Povežite model molekule maščobne kisline na levi s številom dvojnih vezi v molekuli.

Ena dvojna vez
Dve dvojne vezi
Tri dvojne vezi
Število napačnih: 0
6.

Razvrstite A. cis-oktadek-9-enojsko kislino, B. oktadeka-9,12-dienojsko kislino in C. oktadeka-9,12,15-trienojsko kislino po rastoči vrednosti tališč.

7.

Ovrednotite trditev.

Maščobne kisline tvorijo v polarnih topilih plastovite strukture ali micele, ki se stabilizirajo tako, da polarne glave tvorijo vodikove vezi z molekulami vode, med nepolarnimi repi pa so možni šibki van der Waalsovi privlaki (disperzijske sile).

Drži. Ne drži.
8.

Zakaj strokovnjaki za prehrano svetujejo uživanje semenk in pitje sojinih napitkov?

9.

Ovrednotite trditev.

Masti so estri propan-1,2,3-triola in nasičenih maščobnih kislin.

 

Drži. Ne drži.
<NAZAJ
>NAPREJ197/335