Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Lastnosti maščobnih kislin

V tabeli so podana tališča in topnost v vodi (g/100 ml vode) nasičenih maščobnih kislin v odvisnosti od števila ogljikovih atomov v molekuli.

Št. C-atomov

T (°C)

Topnost (g/100 ml)

C6

-4

970

C8

16

75

C10

?

?

C12

44

0,55

C14

?

?

C16

63

0,08

C18

70

0,04

Podatke iz tabele uredite v graf in iz grafa ocenite vrednosti tališča in topnost za kaprilsko (dekanojsko) ter miristinsko (tetradekanojsko) kislino.

Model molekule nasičene  oktanojske (kaprilske kisline), ki je sestavina kokosovega masla, in model molekule, nenasičene oleinske kisline, ki jo najdemo v oljčnem olju.

Model molekule kaprilske kisline
Model molekule oleinske kisline

Na osnovi podatkov v tabeli razložite, zakaj dvojne vezi vplivajo na znižanje tališča. Pomagajte si z modeli in z definicijo tališča.

Kislina

Tališče (°C)

stearinska (C18)

70

oleinska (C18, ena dvojna vez)

16

linolna (C18, dve dvojni vezi)

-5

<NAZAJ
>NAPREJ191/335