Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Kristalinični polimeri

Če so polimerne verige urejene v gosto zasedeno strukturo, je plastični material kristaliničen.  Kristalinična plastika ima nekatere lastnosti kristalov, je manj raztezna in fleksibilna kot amorfna plastika. Primeri kristaliničnih polimernih materialov so poliamidi (PA), polieten (PE), polipropen (PP) in še vrsta drugih.

Zaščitni jopič iz PA

V oglaten oklepaju je predstavljena strukturna formula ponavljajoče se enote v makromolekuli polietena.

"Žejni" polimeri

Cilji:

S poskusom se prepričajte, da vsebujejo otroške plenice polimer superabsorbent, ki veže izredno velike količine vode na enoto mase.

Potrebščine:

Za eksperiment potrebujete:

  • dve otroški plenici,
  • štiri 200-mL merilne valje
  • destilirano vodo,
  • 0,5 M glukoza,
  • 0,5 M sečnina,
  • 0,5 M CuSO4.

Uporabljati morate posebne plenice, ki imajo dodano plast za vezavo vode. To plast skušajte previdno ločiti od preostalih delov plenice. Snov, ki veže vodo, je polimer akrilne kisline, poliakrilna kislina. V literaturi ali na spletni strani The Mcrogalleria poiščite ponavljajočo se enoto polimera akrilne kisline.

V vsakega od štirih merilnih valjev odtehtajte enake mase poliakrilne kisline in postopno dodajajte naštete raztopine. Opazujte spremembe. Opazovati morate nabrekanje poliakrilne kisline v destilirani vodi in v vodnih raztopinah glukoze, sečnine in bakrovega sulfata. Ocenite, koliko gramov vode veže 1 g poliakrilne kisline in kako glukoza, sečnina in bakrov sulfat vplivajo na vezavo vode. 

<NAZAJ
>NAPREJ281/335