Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Slabe strani biopolimerov

Biorazgradljivost sama po sebi še  ne pomeni, da so biopolimeri okolju povsem prijazni. Zakaj?
1. Biopolimeri lahko vsebujejo aromatske monomerne enote, pogosto je to tereftalna kislina, ki je slabo biorazgradljiva.
2. V proizvodnji polimerov se uporabljajo dodatki (polnila, pigmenti, plastifikatorji), ki so slabo ali sploh niso biorazgradljivi.
3. Za povečanje uporabnosti oz. za funkcionalizacijo dodajajo škrobu in polimlečni kislini metildiizocianat, ki je močno toksičen.
4. Za večjo plastičnost dodajajo plastifikatorje, ki so tudi nekateri toksični, npr. etilen glikol.
5. Polnila, ki jih dodajajo za zmanjšanje cene, so anorganske  snovi, ki se akumulirajo v prsti (silicijev diokisd, kalcijev karbonat).
6. Tudi v sintezi biopolimerov se uporabljajo katalizatorji, njhovi ostanki  (težke kovine: kositer, kobalt, krom) so zelo toksični.

Ime IUPAC za tereftalno kislino (glej model molekule) je benzen-1,4-dikarboksilna ksilina.

Tereftalna kislina

Drži. Ne drži.

Ali prepoznate estrsko skupino?

Med biopolimere spadajo tudi polihidroksialkanoati (PHA), ki so linearni poliestri, pridobljeni z bakterijsko fermentacijo sladkorjev in lipidov. Več kot 100 različnih monomerov lahko nastopa v polimerih te družine, pri tem nastajajo polimerni produkti z zelo različnimi lastnostmi. So lahko termoplasti ali elastomeri, tališče je od 40 oC do 180 oC. Izberite racionalno formulo spojin, ki imajo estrsko vez.

Model dela makromolekule PHA

<NAZAJ
>NAPREJ284/335