Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Oligosaharidi

Oligosaharidi so sestavljeni iz najmanj dveh do največ desetih monosaharidnih enot. Anomerna hidroksilna skupina na prvem ogljikovem atomu največkrat reagira s hidroksilno skupino na četrtem ali šestem ogljikovem atomu druge molekule. Pri tem bi morale nastati zmesi alfa- in beta-glikozidov, kot smo videli v primeru nastanka acetala z metanolom. Kemijsko je težko nadzorovati sintezo glikozidov. Biološki sistemi pa to počnejo razmeroma preprosto, vendar z velikimi posledicami, saj dobimo spojine, ki se močno razlikujejo v lastnostih. Maltoza in celobioza sta sestavljeni iz glukoznih enot, vendar je med njima razlika. Etrska vez je orientirana v maltozi alfa, v celobiozi pa beta.


maltoza: α-1,4-vez med dvema molekulama glukoze

celobioza: β-1,4-vez med dvema molekulama glukoze


Saharoza

Saharoza je kuhinjski ali namizni sladkor, s katerim običajno sladkamo hrano. Je verjetno najširše prodajana čista organska snov na Zemlji. Imenujemo ga tudi trsni ali pesni sladkor, saj ga pridobivajo iz podzemnega dela rastline sladkorne pese ali stebel sladkornega trsa. Sladkorno peso ali trs zmeljejo in iztisnejo sok. Sok sladkorne pese vsebuje od 10 do 17 % saharoze, sok sladkornega trsa pa od 15 do 20 %. Saharozo pridobijo iz soka z izparevanjem vode in prekristalizacijo. Saharoza je v obliki kristalov, kristale pa sestavljajo molekule saharoze. Saharoza je dobro topna v vodi.

Sladkorna pesa
Saldkorni trs


<NAZAJ
>NAPREJ178/335