Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Nastanek saharoze iz dveh enot monosaharidov

 Model molekule saharoze
 <b>saharoza</b>: α-D-glukoza, povezana  z  α-1,2 vezjo z β-D-fruktozo

Animacija prikazujeta nastanek saharoze.Dopolnite

Molekula saharoze je sestavljena iz dveh molekul monosaharida, glukoze in fruktoze, ki ju povezuje α-1,2-glikozidna vez. Ta vez nastane med C1-atomom D-glukoze in C2-atomom D-fruktoze. Glukoza je v piranozidni, fruktoza pa furanozidni obliki. Primerjajte število atomov posameznih elementov v obeh monosaharidih in v nastali saharozi. Pomagajte si z molekulskimi formulami, ki si jih že spoznal. Kaj ugotovite?

V molekuli saharoze sta (številka) 2 atoma (ime) vodika in (številka) 1 atom (ime) kisika manj kot v molekulah glukoze in fruktoze skupaj.

Kaj lahko predvidevaš? Kateri stranski produkt je nastal pri reakciji nastanka saharoze? (formula) H2O

Ovrednotite trditve

Surovini za pridobivanje saharoze sta sladkorni trs in koruza.

Drži. Ne drži.

Sok sladkorne pese ima manj saharoze kakor sok sladkornega trsa.

Drži. Ne drži.

V molekuli saharoze sta molekuli α-D-glukoze in β-D-fruktoze povezani z estrsko vezjo.

Drži. Ne drži.
<NAZAJ
>NAPREJ179/335