Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
5.

Iz formul molekule škroba in celuloze in na podlagi opažanj pri poskusu dopolnite povedi.

V makromolekuli škroba in celuloze so med seboj povezane glukozne enote z etrsko ali glikozidno vezjo. Zaradi razlik v zgradbi makromolekul je celuloza v vroči vodi netopna , škrob pa je delno topen.

6.

V makromolekuli amiloze so enote glukoze povezane z 1,4-α-vezmi.

Drži. Ne drži.
7.

Kako imenujemo kemijsko reakcijo nastanka disaharida iz dveh monosaharidov?

8.

Kakšna je splošna formula disaharidov, ki so sestavljeni iz dveh heksoz?

9.

S katerim reagentom dokažemo škrob v vzorcih hrane?

10.

Galaktozemija je genetska bolezen, posledica pomanjkanja encima za pretvorbo galaktoze v glukozo.

Drži. Ne drži.
<NAZAJ
>NAPREJ186/335