Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Razlike med škrobom in celulozo

Cilji:

Z eksperimenti boste spoznali razliko med škrobom in celulozo,

Potrebščine:

Za eksperiment potrebujete škrob, celulozo, vodo in raztopino kalijevega trijodida (KI3), to je raztopina joda v vodni raztopini kalijevega jodida (I2 + KI → KI3).

Nabrekanje škroba

V dve 50-ml čaši nalijemo 20 ml vode. V eno dodamo žličko škroba, v drugo pa žličko celuloze. Čaši postavimo na grelno ploščo in segrevamo toliko časa, da začne škrob želirati. Merimo temperaturo in opazujemo spremembe.

Jodova reakcija

Ko se raztopini ohladita, dodamo v vsako čašo nekaj kapljic raztopine joda. Opazujemo spremembe barve. Kaj opazimo?

Hidroliza škroba

Cilji:

Z eksperimentom boste dokazali produkte hidrolize škroba s klorovodikovo kislino.

Potrebščine:

Za eksperiment potrebujete raztopino škroba, 3 M HCl, Fehling I in II, 3 M NaOH, raztopino joda v kalijevem jodidu (KI3), čaše, grelno ploščo, epruvete in Pasteurjeve pipete za odvzem vzorcev.

V 50-ml čašo dodamo 30 ml 3 M raztopine HCl ter žličko škroba. Pripravimo dve seriji petih epruvet in jih označimo IŠ1  (I = reakcija s KI3 (aq)) do IŠ5 ter FŠ1 (F= Fehlingova reakcija)  do FŠ5. Čašo postavimo v vodno kopel. Segrevanje uravnamo tako, da se kopel segreje za 10 oC vsake tri minute, ko odvzamemo dvakrat po 2 mL vzorca iz vsake čaše. Prva dva vzorca za IŠ1 in FŠ1 vzamemo že pri sobni temperaturi, nato pa odvzemamo vzorce vsakih pet minut. Vzorce postavimo na ledeno kopel in jih nevtraliziramo z dodatkom 3 M NaOH. S serijo vzorcev IŠ1—IŠ5 naredimo jodovo reakcijo. Vzorcem dodamo raztopino KI3 (aq). Opazujemo barvne spremembe. S serijo vzorcev FŠ1 do FŠ5 naredimo Fehlingovo reakcijo. Vsakemu vzorcu dodamo 3 mL raztopine Fehlinga I in 3 mL Fehlinga II,  vzorce  postavimo na vodno kopel in opazujemo barvne spremembe.

<NAZAJ
>NAPREJ183/335