Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Polisaharid celuloza

Celuloza je najpogostejša snov na Zemlji. Rastline jo izdelajo kar približno 10 milijard ton na dan. Vlakna semen bombaževca, iz katerih izdelujejo vato in filtrirni papir, so skoraj čista celuloza. Okoli polovica mase lesa je celuloza, drugo polovico sestavljajo druge snovi. Poleg celuloze, ki omogoča rastlinam oporo, saj je glavna sestavina celičnih sten rastlinske celice, izdelujejo rastline tudi škrob. Največ celuloze porabimo za izdelavo papirja, ki vsebuje približno 15 % celuloze. Vendar pa je očitno, da je kristalna struktura celuloze drugačna od škroba. Makromolekule so linearne, kar je lepo vidno na spodnji sliki, ki prikazuje Mikrokristal celuloze zelene alge Valonia, posnet z visoko ločljivo atomsko mikroskopijo. Dvojna puščica označuje usmeritev kristala celuloze.

Mikrokristal celuloze zelene alge ValoniaTudi celulozo sestavljajo glukozne enote, vendar so med seboj povezane z β-1,4-glikozidnimi vezmi, zato so molekule celuloze linearne. Od 1200 do 1400 molekul celuloze pa se med seboj povezuje v vlakna, mikrofibrile, z vodikovimi vezmi. Taka struktura daje celulozi veliko trdnost.

Vodikove vezi med molekulami celuloze

Za hidrolizo β-1,4-glikozidnih vezi človek v prebavnem traktu nima encimov, zato celuloze ne more izkoriščati kot vir glukoze. Vendar so kljub temu ta vlakna pomembna v človeški prehrani, saj omogočajo vezavo vode, mehčanje hrane in olajšajo razgradnjo drugih sestavin hrane ter preprečujejo nastanek nekaterih bolezni, kot so sladkorna bolezen, rak na črevesju … Tudi drugi sesalci ne razgradijo celuloze na glukozne enote z encimi. Nekateri rastlinojedci zato potrebujejo praživali in bakterije, ki razgrajujejo celulozo v njihovem prebavnem traktu.

<NAZAJ
>NAPREJ182/335