Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Polisaharida škrob in glikogen

Škrob je za rastline zaloga hrane (glukoze) v korenikah, semenih, gomoljih, plodovih … Je tudi eno glavnih hranil za živali in ljudi. Riž vsebuje 75 %, koruza 65 %, pšenica 55 % in krompir le 15 % škroba. Nahaja se v celičnih organelih amiloplastih.

Amiloplasti krompirja s škrobnimi zrni
Tudi živali nekaj glukoze skladiščijo v mišicah in jetrih v obliki polisaharida glikogena ali živalskega škroba. Škrob sestavljata amiloza in amilopektin. Amiloze je v škrobu od 20 do 25 %, amilopektina pa od 75 do 80 %. Makromolekulo amiloze, ki je nerazvejena, sestavljajo glukozne enote, povezane z α-1,4-glikozidnimi vezmi. Makromolekula amilopektina pa je razvejena, saj so poleg α-1,4-glikozidnih vezi tudi α-1,6-glikozidne vezi v molekuli, kar povzroči razvejenost molekule na vsakih 24 do 30 glukoznih enot. Makromolekula glikogena je še bolj razvejena kot molekula amilopektina. Skladišči se predvsem v jetrnih in mišičnih celicah v obliki zrnc. Za vse omenjene polisaharide lahko zapišemo enako molekulsko formulo (C6H10O5)n, kjer n pomeni veliko število glukoznih enot.


Del makromolekule nerazvejene amiloze - shematski prikaz

Del makromolekule razvejenega amilopektina — shematski prikaz

<NAZAJ
>NAPREJ181/335