Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Matjaž množi dvočlenike. Tudi sam izračunaj produkte v zvezku. Katere so skupne značilnosti faktorjev v zapisanih produktih? Kaj pa v izračunanih produktih?

Produkt vsote in razlike enakih členov je enak razliki kvadratov teh dveh členov.

$(a+b)(a-b)=a^2-b^2$

Zgled

Velja: $(a – b) (a + b) = a^2 – b^2$

Drži. Ne drži.

Zgled

Vpiši manjkajoče predznake ali števila, da bodo veljale enakosti.

a) $(a-7)(a+7)=a^2+7a-$ 7 $a-$ 49 $=a^2-$ 49
b)

$(x+10)(x-10)=x^2-10x+$ 10 $x$ - $100=$

  $=x^2 -$ 100
c)

$(2a-1)(2a+1)=$ 4 $a^2+2a-$ 2 $a-$ 1 $=$

  $=$ 4 $a^2$ - $1$

Zgled

Prepiši produkte v zvezek in jih poenostavi. Preveri rešitve.

a) $(5-a)(5+a)$
b) $(11-c)(11+c)$
c) $(b+6)(b-6)$
č) $(20+b)(20-b)$

Zgled

Izračunaj produkt vsote in razlike števil $100$ in $3$ na dva načina.

Zgled

Velja enakost: $(25 + 24)(25 – 24) = 49$

Drži. Ne drži.
<NAZAJ
>NAPREJ21/513