Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila
13.

Reši enačbe s preoblikovanjem v ekvivalentne enačbe. Pravilno poveži.

$2x+4=x-1$
$\mathcal{R}=\{-5\}$
$6-3x=2x+5$
$\mathcal{R}=\{\frac{1}{5}\}$
$1-x=x+1$
$\mathcal{R}=\{0\}$
$2x-x=2+3x$
$\mathcal{R}=\{-1\}$
$x+1=-2x-1$
$\mathcal{R}=\{-\frac{2}{3}\}$
Število napačnih: 0
14.

Rešitev enačbe $x-5+2x=-5x-1$ je število $0,5$.

Drži. Ne drži.
15.
16.

Prepiši enačbi v zvezek in ju reši s preoblikovanjem v ekvivalentne enačbe.
a) $-5x-3+x-4=3x-2x-x+5$
b)  $2x+8-3x=4x-4,5$

17.

Jure je pri reševanju enačbe $5x-4-2x=5x+4$ naredil napako. Poišči napako in jo popravi.

18.

Reši enačbo $x+2x-3x+4=-1-2x+3-4x$ in zapiši množico rešitev, če je osnovna množica $\mathbb{Q^-}$.

19.

Za katero vrednost spremenljivke $a$ sta enačbi $3x+3=15$ in $ax+3=7+2x$ ekvivalentni?

20.

Reši enačbo $-0,7x+1,5+2,4x=0,1x-1,7$. Naredi preizkus.

<NAZAJ
>NAPREJ62/513