Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila
14.

Iz formule za ploščino trapeza izrazi dolžino osnovnice $c$.

$p=\frac{(a+c)\cdot v}{2}$,
$c=?$

15.

Če iz formule $\ell=\displaystyle{\frac{\pi r\cdot \alpha}{180^\circ}}$  izrazimo količino $\alpha$, dobimo zapis $\alpha=\ell\cdot 180^\circ : \pi \cdot r$.

Drži. Ne drži.
16.
17.
18.
19.

Za pravokotni trikotnik s katetama $x$ in $y$ in hipotenuzo $z$ velja Pitagorov izrek $x^2 + y^2 = z^2$.

Katera izmed enačb pravilno prikazuje izraženo neznanko $x$?

20.

Iz fizikalne formule $\frac{1}{R}=\frac{1}{R_1}+\frac{1}{R_2}$ izrazi količino $R_1$.

21.

Iz fizikalne formule $s=\frac{at^2}{2}+s_0$ izrazi količino $s_0$, $a$ in $t$.

<NAZAJ
>NAPREJ91/513