Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila
11.

Miha je z žepnim računalom izračunal aritmetično sredino števil $18,2,18,45,800$. Utemelji pravilnost postopka računanja aritmetične sredine. Določi tudi mediano in modus. Glede na velikost podanih podatkov kritično ovrednoti dejansko aritmetično sredino. Razišči srednje vrednosti, če se najmanjši podatek trikrat poveča, največji podatek pa dvakrat zmanjša.

12.

Ana je višine sošolcev uredila po velikosti od najmanjšega do največjega. Posamezno višino je označila z $v_x$, pri čemer $x$ predstavlja številko učenca.
$v_1<v_2<v_4<v_9<v_5<v_3<v_6<v_7<v_8<v_{10}$
Izberi zapis za določitev mediane danih višin.

13.

Jan ima $x$ frnikul, Miha ima $4$ frnikule več od Jana, Maj ima $8$ frnikul manj od Miha. Izračunaj povprečno število frnikul, ki jih imajo fantje.

14.

Miha si je vsak mesec zapisoval znesek položnice za elektriko. Podatke je vnesel v preglednico. Po pomoti je izbrisal znesek na položnici za elektriko za mesec december.

a) Mesečno povprečje je $\bar{x}=47,25\ \rm{€}$. Znesek na decembrski položnici je 50   $\rm{€}$.

b) Če bi mediana podatkov bila $48,50\ \rm{€}$, bi bil znesek na decembrski položnici 49   $\rm{€}$.

c) Če bi bil modus podatkov $68\ \rm{€}$, bi bil znesek na decembrski položnici 68   $\rm{€}$.

15.

Določi srednje vrednosti za naslednja primera. Podatke poišči pri učitelju matematike in športne vzgoje.

a) Glede na pouk matematike v skupinah določi srednje vrednosti dosežkov zadnjega pisnega ocenjevanja znanja v točkah za vsako skupino in primerjaj dosežke.

b) Določi srednje vrednosti skoka v daljino za svoj razred. Posebej določi srednje vrednosti za deklice, posebej za dečke in nato še za cel razred. Razišči, ali se srednje vrednosti dečkov in deklic kaj razlikujejo.

<NAZAJ
>NAPREJ274/513