Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila
6.
7.
8.

Oglej si sliko. Palica ob drevesu je visoka $1\,\rm{m.}$ Senca palice je dolga $75\,\rm{cm.}$ Pri reševanju naloge si pomagaj s podobnimi trikotniki.

a) Ali bi v vsakdanjem življenju v taki situaciji znal izračunati višino drevesa? Kako?
b) Drevo meče $6\,\rm{m}$ dolgo senco. Kolikšna je njegova višina?
c) Kako dolgo senco meče Peter, ki je visok $1,8\,\rm{m}$?
č) V zvezek nariši vse tri podobne trikotnike v merilu $1:100$.

9.

Dan je trapez $ABCD$ s podatki:
$a=8\;\rm{cm,}$ $b=4\;\rm{cm,}$
$c=4\;\rm{cm}$ in $d=3\;\rm{cm.}$

Kraka podaljšaj do
presečišča $E$ tako,
da povlečeš točki
na ogliščih $C$ in $D$.

a) Izračunaj dolžini daljic $DE$ in $CE$.
b) Načrtaj trapez v zvezek in račune preveri z merjenjem.

<NAZAJ
>NAPREJ339/513