Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila
10.

V pravokotnem trikotniku višina na hipotenuzo razdeli trikotnik na dva manjša trikotnika. Utemelji, zakaj so vsi trije pravokotni trikotniki podobni.

11.

Izračunaj obseg podobnega trikotnika, če znaša koeficient podobnosti $\frac{1}{4}$ in so stranice večjega trikotnika: $a = 12\;\rm{cm,}\;$$b= 18\;\rm{cm}$ in $c= 28\;\rm{cm.}$

12.
13.

Dana sta trikotnika $ABC$ in $BDE$.
a) Pojasni, zakaj sta trikotnika podobna. Premikaš lahko oglišče $B$.
b) Izračunaj dolžine neznanih stranic za primer, ko je $|AB|=12\;\rm{e.}$

14.
<NAZAJ
>NAPREJ340/513