Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Zgled

Izračunaj površino $6\ \rm{cm}$ visoke prizme, ki ima za osnovno ploskev trapez s podatki: $a=10\ \rm{cm}$, $b=d=5\ \rm{cm}$ in $c=4\ \rm{cm}$.

Razlikuj med višino prizme in dolžino višine osnovne ploskve. Pazi na razliko med $O$ (ploščina osnovne ploskve) in $o$ (obseg osnovne ploskve).

Zgled

Najmanj koliko kartona potrebuje Marko za izdelavo nabiralnika v obliki pravilne šeststrane prizme? Nabiralnik bo visok $2\ \rm{dm}$, velikost roba osnovne ploskve bo $1\ \rm{dm}$.

Zgled

Za izdelavo plašča pravilne devetstrane pokončne prizme smo potrebovali $108\ \rm{dm}^2$ papirja. Prizma je visoka $80\ \rm{cm}$. Izračunaj dolžino osnovnega roba.

Dolžina osnovnega roba je 15 $\rm{cm}$.

Zgled

Velikost plašča enakorobe $3$-strane prizme z dolžino osnovnega roba $4\ \rm{cm}$ je 48 $\rm{cm}$.

Zgled

Narisana je mreža prizme. Uporabi računalniško orodje za prikaz ploščin likov in izračunaj površino prizme s prikazano mrežo. Izpišejo se podatki v $\rm{cm}^2$. Dopolni trditve.

Prikazana je mreža tristrane prizme, ki ima za osnovno ploskev pravokotni trikotnik.

Ploščina plašča prizme je 10,47 $\rm{cm}^2$.

Ploščina osnovne ploskve je 1 $\rm{cm}^2$.

Površina prizme je 12,47 $\rm{cm}^2$.

<NAZAJ
>NAPREJ376/513