Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Povzetek

Mreža prizme nastane z razgrnitvijo mejnih ploskev prizme v ravnino. Mreža pokončne prizme je lik, sestavljen iz dveh skladnih večkotnikov (osnovni ploskvi prizme) in pravokotnikov, ki sestavljajo plašč prizme.

Oglej si nekaj možnih mrež različnih prizem.

Lik v ravnini je mreža prizme, če lahko iz lika oblikujemo model telesa. Ploščina mreže prizme je enaka površini prizme in je enaka vsoti ploščin vseh mejnih ploskev prizme. Površino poljubne prizme izračunamo po formuli

$P=2\cdot O+pl$,

kjer je $O$ ploščina osnovne ploskve prizme in $pl$ je ploščina plašča prizme.

Plašč prizme lahko v mreži oblikujmo v pravokotnik. Dolžina pravokotnika je enaka obsegu osnovne ploskve. Širina pravokotnika je enaka višini prizme. Poglej primer za tristrano prizmo.

Oglej si primer za izračun površine enakorobe tristrane prizme.

<NAZAJ
>NAPREJ377/513