Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Prostornina piramide

S premikanjem vrha piramide spreminjaj višino piramide. S premikom oglišča $C$ spreminjaj ploščino osnovne ploskve. Ugotovi odvisnost med višino in prostornino piramide ter med osnovno ploskvijo in prostornino piramide.

Prostornina piramide je odvisna od ploščine osnovne ploskve in višine piramide.

Zgled

Prostornina piramide in višina piramide sta premo sorazmerni količini.

Drži. Ne drži.

Povleci drsnik in opiši razdelitev kocke na piramide. Primerjaj prostornino kocke s prostornino ene piramide. Kaj ugotoviš?

Za kocko in piramido z enakima osnovnima ploskvama in skladnima višinama velja

$V_{kocke}=3\cdot V_{piramide}$

<NAZAJ
>NAPREJ404/513