Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Naloge

1.

Ugotovi, koliko rešitev imajo dani sistemi enačb. Poveži ustrezne pare.

$y=5x-8$

$y=5x+13$

Sistem enačb nima nobene rešitve.
$y=5x+13$

$y=13+5x$

Sistem enačb ima neskončno rešitev.
$y=5x-8$ $y=7x+12$
Sistem enačb ima natanko eno rešitev.
Število napačnih: 0
2.

V zvezek nariši premici z enačbama $y=-3x+3$ in $y=x-5$ ter preberi koordinati presečišča danih premic. Nato računsko preveri rešitev.

3.

Izračunaj koordinati presečišča premic z enačbama $y=4x-7$ in $y=7x-13$.

Presečišče: $P($ 2 , 1 $)$.

4.

Reši sistem linearnih enačb: $2x+y=6$ in $3x+2y=5$.

Rešitev: $x=$ 7 , $y=$ -8 .

5.

Miha je opazoval parkirana vozila na parkirišču. Opazil je, da so na parkirišču le motorji in avtomobili. Ko jih je preštel, je ugotovil, da jih je skupaj $50$. Nato je preštel še vsa njihova kolesa. Naštel jih je $172$. Koliko motorjev in koliko avtomobilov je parkiranih na parkirišču?  

6.

Turisti se na otok vozijo z dvema različnima vrstama čolnov. V manjših čolnih se lahko naenkrat peljejo največ štirje potniki, v večjih čolnih pa največ deset potnikov. Na otok se je v dvajsetih čolnih hkrati peljalo $152$ potnikov. Koliko katerih čolnov so imeli na razpolago, če so bili vsi čolni polni?

<NAZAJ
>NAPREJ259/513