Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
10.

Stranici paralelograma sta dolgi $5\,{\rm cm}$ in $7\,{\rm cm}$. Izberi dolžino diagonale.

11.

Načrtaj romb s podatki $e=5\,{\rm cm}$ in $f=4\,{\rm cm}$.

12.

V paralelogramu je notranji kot $\alpha$ trikrat večji od zunanjega kota $\alpha'$. Izračunaj velikost notranjega kota $\beta$.

13.

V zvezek načrtaj paralelogram s podatki $a=4\,{\rm cm}$, $b=3\,{\rm cm}$ in $v_a=2,5\,{\rm cm}$.

14.

V zvezek načrtaj romb $ABCD$ s podatki $a=2\,{\rm cm}$ in $v=1,5\,{\rm cm}$. Na isti sliki nariši romb $AB_1C_1D_1$ z dvakrat daljšo stranico. Nariši še romb $AB_2C_2D_2$ s trikrat in romb $AB_3C_3D_3$ s štirikrat daljšo stranico, kot je dolžina stranice romba $ABCD$. Vsi rombi imajo enak kot $\alpha$. Izmeri višine vseh rombov. Kaj ugotoviš?

15.

V rombu je zunanji kot $\alpha'$ trikrat večji od polovice kota med diagonalama. Izračunaj velikosti notranjih kotov romba.

16.

V paralelogramu $ABCD$ je velikost kota $\alpha$ za $40^{\circ}$ večja od velikosti kota $\beta$. Vpiši velikosti notranjih kotov paralelograma.

$\alpha=$ 110 $^{\circ}$, $\beta=$ 70 $^{\circ}$, $\gamma=$ 110 $^{\circ}$, $\delta=$ 70 $^{\circ}$
<NAZAJ
>NAPREJ493/539